U obce Želízy, nedaleko Liběchova, se nacházejí monumentální skulptury. Jedná se o 9metrové skalní reliéfy, které v polovině 19. století vytesal do pískovcových skal sochař V. Levý. Původně byl Václav Levý kuchařem v liběchovském zámku, později se stal jedním z nejvýznamnějších sochařů 19. století. Jeho další díla můžeme nalézt v kostele sv. Karla Boromejského a také v chrámu sv. Víta v Praze. Čertovy hlavy jsou volně přístupné a dostaneme se k nim po modré turistické značce začínající u obecního úřadu v Želízech.