Podle turistického členění patří do regionu Polabí. Součástí obce je místní část Křivenice, a to od roku 1961. S touto obcí je spojováno jméno malíře Maxe Švabinského, který se zde připravoval na svůj monumentální obraz Žně.

Horní Počaply jsou propojeny silniční, železniční i autobusovou dopravou. Železnice zde funguje od roku 1850.

Obec Horní Počaply zaujímá plochu 1.240 ha s 1.250 obyvateli. V obci funguje obecní úřad, mateřská a základní škola, SOU, knihovna, dětský i praktický lékař, domov s pečovatelskou službou, obchody.

Dominantu tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie. Na návsi se nachází několik cenných objektů, památkářsky chráněných. Jedním z nich je hospodářský dvůr č. p. 1, připomínající se v 15. století, s empírovou bránou a soškou sv. Floriána (ochránce před ohněm a patron hasičů). Dále stojí za zmínku budova č. p. 4 s řezanými sluncovými vraty nesoucí reliéf sv. Trojice s letopočtem 1878.

Tepelná elektrárna Horní Počaply – jedná se o technologický komplex tří elektráren. Začaly zde fungovat v letech 1960-1981, v roce 2010 byla nově zprovozněna ještě malá vodní elektrárna s komínem vysokým 270 m (tím patří zároveň k nejvyšším stavbám v České republice).