Největší česká řeka Labe procházející napříč Ústeckým krajem vytvořila velmi ojedinělou krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí dotvářené nádhernými útvary Českého středohoří s typickými kužely vyhaslých sopek. Zde se nachází známý unikátní přírodní útvar Porta Bohemica – Brána Čech, jak se také nazývá celé kaňonovité údolí Labe.

Nebo pohled z lodní paluby na majestátní horu Říp a na celé úžasné panorama Českého středohoří. Uvidíte příkré stráně vinic na labských březích. To vše si můžete vychutnat během pravidelných plaveb lodí Labské paroplavební společnosti. Na největší české „gastronomické“ osobní lodi Porta Bohemica 1 s kapacitou 300 osob, je pro Vaše chuťové zážitky k dispozici nekuřácká restaurace s kapacitou 220 míst. Můžete degustovat chutná vínečka (litoměřická, roudnická, žernosecká) z vinic, okolo kterých poplujete. Mimo pravidelné linkové plavby můžete nově využít i zajímavé okružní plavby. V Ústí nad Labem vyzkoušejte technickou poznávací plavbu, kdy proplujete největšími zdymadly v Čechách pod hradem Střekov a zároveň podplujete architektonicky skvostný most pod Mariánskou skálou. V Litoměřicích můžete nastoupit na romantickou okružní plavbu na Žernosecké jezero. Při skleničce vína se můžete kochat malebným pohledem na zapadající slunce nad Lovošem. Velmi nevšedním zážitkem jsou taneční večerní plavby labským kaňonem mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem na osvětlené palubě hudebního parníku. Milovníci cyklistiky mohou kombinovat jízdu na kole s plavbou lodí. Mezinárodní Labská cyklostezka vede okolo celé trasy lodní linky. Na obou lodích je k dispozici dostatečná kapacita pro přepravu jízdních kol.

Další informace na www.labskaparoplavba.cz


   Turistické cíle v okolí – pdf plánek