Město Libochovice najdeme na levém břehu řeky Ohře. Leží nedaleko památného Řípu. V rámci turistiky je velmi dobře dostupné.