Výběrové řízení – pokládka dlažby pod pergolou

Výběrové řízení – pokládka dlažby pod pergolou

Výběrové řízení je vyhlášeno dne 23.4.2023.
Nabídky prosím zasílejte nejpozději do 9. května 2023 do 14.00 hod, v uzavřené obálce na adresu Sportovní areál Horní Počaply p.o.
Výběrové řízení je vyhlášeno vyvěšením na webu zadavatele a současně přímým oslovením několika dodavatelů.
Podklady pro výběrové řízení obsahují 6 souborů na celkem 14 stranách. Vzhledem k tomu, že na webu zadavatele lze umisťovat pouze jednotlivé obrázky, bylo by uveřejnění všech podkladů nepřehledné.
Z tohoto důvodu jsou celkové podklady dodavatelům zaslány e-mailem.
V případě zájmu dodavatele, který nebyl přímo osloven, budou kompletní podklady zaslány e-mailem. Zavolejte na telefonní číslo 608 666 983 nebo zašlete žádost o zaslání kompletních podkladů na e-mail sahornipocaply@gmail.com. Podklady vám budou obratem zaslány elektronicky.

Sportovní areál Horní Počaply v Horních Počaplech hodnocení